Werken voor zorginstellingen geeft je een goed gevoel

’s Hertogenbosch, januari 2017 Interview met Huub van den Bosch, founder en algemeen directeur Quinfox.


Hoe kijk je naar digitalisering in de zorg?

Technologie is tegenwoordig zo ver gevorderd dat juist bij zorginstellingen qua digitalisering grote slagen gemaakt kunnen worden. Om de digitale transformatie in gang te zetten is het heel belangrijk om alles vanuit zorgzaamheid te benaderen. Dit begint met het je verplaatsen in de cliënt; de gebruiker van de zorg en alle daaraan verwante doelgroepen; mantelzorgers, vrijwilligers, zorgteams etc.. Hoe kunnen zij optimaal, vanuit hun eigen behoefte gebruikmaken van wat er op digitaal gebied mogelijk is. Ondanks dat ‘digitaal’ en ‘menselijk’ bijna twee uiterste van elkaar zijn, kan digitalisering echt zorgen voor optimale ‘customer journey’s’ in de zorg.

Waar moet je op letten als je zorginstellingen digitaliseert?
Het belangrijkste is dat je niet digitaliseert om het digitaliseren. Waar je met name op moet letten is het gedrag van zorgmedewerkers en zorgcliënten en de specifieke context waarin je verbeteringen wilt aanbrengen. Gebruikerservaring van cliënten en zorgmedewerkers zijn een belangrijke bron voor de juiste koers. Waar lopen zij tegenaan, bijvoorbeeld onoverzichtelijkheid van informatie, geen intuïtieve samenwerkingstools, dubbele invoer van gegevens, informatie veiligheid etc. Zo kun je het zorgproces vanuit verschillende profielen (persona’s) van zorg- & kantoormedewerkers, ondersteunend personeel, maar ook vanuit patiënten en hun families optimaal faciliteren en duidelijke strategische keuzes maken. Vervolgens kijk je dan pas welke technologie op basis van ‘best practices’ hier het best bij past.

Waarom kiezen zorginstellingen voor jullie bedrijf als partner?
In de basis zie je dat zorginstellingen vaak kiezen voor outsourcing vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit, kostenbesparing, focus op core business, kwaliteitsverbeteringen en het waarborgen van privacy en de veiligheid van cliëntdata. Ook zie je heel vaak dat hun eigen ICT platform sterk verouderd is en nodig vervangen dient te worden. Investeren in eigen hardware is vaak niet een wenselijke situatie. Daarnaast is de technologie is ook bijna niet meer bij te houden, als dat niet je eigen core business is. Daarnaast merk je dat zorginstellingen heel graag gebruikmaken van een partner die de ‘klappen van de zweep’ kent in het zorglandschap en weet welke technologie wel of niet werkt in zorginstellingen. Heel vaak kiezen zorginstellingen voor onze bewezen aanpak op basis van referenties van andere zorginstellingen. Het praat ook echt veel makkelijker als je eerder bij andere ouderenzorginstellingen kantoorautomatisering gekoppeld hebt aan zorgapplicaties, sensoren, zorgdomotica, EPD’s of ECD’s. Dan is het niet alleen een theoretisch verhaal, maar dan heb je plenty praktijkvoorbeelden.

Waarom zijn jullie gespecialiseerd in de digitalisering van ‘slimme zorginstellingen’?
Iedere dag werken wij hard aan de digitalisering van de services die we bieden aan zorginstellingen. Dit doen we niet alleen maar samen met de verandermanagers in de zorg. In Nederland is dit een is een hele dynamische markt die inmiddels in vergelijking met de zorgmarkt in de USA echt vooroploopt. Ik loop zelf ook graag voorop en daarnaast hecht ik ook veel waarde aan de diepere waarden van het leven zoals zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Hele belangrijke waarden die door gebruik te maken van de juiste ICT tools bij zorginstellingen ook daadwerkelijk inhoud kunnen geven aan deze belangrijke waarden voor de zorgcliënten.
Zo kan ICT helpen om het leven van ouderen makkelijker te maken. Daarnaast kun je ervoor zorgen dat er steeds meer intuïtieve ICT middelen helpen om, op afstand, je hulpbehoevende moeder of vader te helpen en contact te onderhouden. In het drukke bestaan van de 35 plussers lukt het niet altijd om persoonlijk langs te gaan of te helpen bij hulpbehoevende ouders. Dat wordt door moderne technologie steeds gemakkelijker. Denk hierbij aan bellen op afstand wat al jaren gebeurt, maar ook het monitoren: van medicatiegebruik tot beweging, van computeractiviteit tot alarmerende situaties. ‘’Dat geeft mij een goed gevoel, dat ik hier een wezenlijke bijdrage aan kan leveren’’. Aldus Huub van den Bosch.