Hoe ICT de zelfredzaamheid van ouderen kan ondersteunen

Hoe kan de inzet van innovatieve ICT-oplossingen de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen?

Een veel gehoorde vraag van onze opdrachtgevers. Om antwoord op de vraag te geven hoe innovatieve ICT-oplossingen de zelfredzaamheid van ouderen kan ondersteunen dienen we eerst te onderzoeken welke behoefte en trends binnen (ouderen) zorg spelen.

Trend: Vergrijzing

Onze bevolking vergrijst. De komende jaren neemt het aantal ouderen snel toe. Volgens het CBS zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Het werk moet straks door minder mensen worden gedaan. De ondersteunende rol van ICT in de zorg zal hierdoor belangrijker worden. Zorginstellingen dienen digitaal te veranderen om in de toekomst het verschil te kunnen blijven maken.

Trend: Zorgsector wordt steeds mobieler

Zorgverleners werken op verschillende locaties, zowel intramuraal als extramural (zoals bij ouderen thuis). Daarnaast wordt er tegenwoordig niet alleen mobiel gebeld of worden er mobiel berichten verstuurd maar er worden steeds grotere hoeveelheden data uitgewisseld. Denk tevens aan bijvoorbeeld het gebruik van het aantal ECD’s.

Behoefte: Meer zorg op maat en minder administratie

Steeds meer zorginstellingen hebben als doel om zorg op maat te willen leveren. Hierbij dient het aanbod van de zorg te worden afgestemd op de wensen en behoeften van één individuele zorgvrager. Ook het verminderen van de administratielast en het sneller en accurater reageren op een zorgvraag zijn behoeftes die bij werknemers van zorginstellingen leven. Digitalisering kan hierbij werknemers ondersteunen.

Behoefte: Goede integratie van informatie

Dit vraagt om een goede integratie om informatie te delen tussen verschillende applicaties, apparaten en netwerken. Veel systemen wisselen geen informatie uit en dat betekent dat nog steeds veel zorgmedewerkers vaak dezelfde gegevens meerdere keren handmatig moeten invoeren. Verspilde tijd en energie! Het is daarom noodzakelijk om systemen met elkaar te laten samenwerken om zo extra tijd te creëren voor de daadwerkelijke zorgvraag. Quinfox heeft veel praktijkervaring met het koppelen van verschillende ICT-systemen om zo uitwisseling van informatie mogelijk te maken.

Behoefte: zelfredzaamheid verhogen door ICT

De meeste ouderen willen onafhankelijk van anderen zijn, zelfstandig blijven wonen en zelf de regie over hun leven voeren. Dit is een belangrijke reden om cliënten te ondersteunen om zo zelfredzaam mogelijk te blijven. Passend bij de mogelijkheden, behoeften en wensen van iedere individuele cliënt. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan in hoeverre er sprake is van ‘samenredzaamheid’; met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Er komen steeds meer ICT-toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren en gelukkig ook steeds meer ICT mogelijkheden om optimaal samen te werken, te plannen, sociale contacten te onderhouden etc. Ook domotica speelt hierbij een belangrijke rol bijvoorbeeld door het automatisch aan- en uitschakelen van het licht, valalarmsystemen, geluids- en bewegingssensoren, automatische routeverlichting etc. etc.

Praktijkcases: Inzet van innovatieve ICT oplossingen

We kunnen u een aantal praktijkcases laten zien van (zorg)organisaties die met de hulp van de diensten van Quinfox hun zorgmedewerkers mobiel laten werken en daarmee tijd en energie besparen. Wilt u de administratietaken van uw zorgmedewerkers verminderen? Bent u benieuwd wat wij op het gebied van efficiency en flexibiliteit voor uw zorgorganisatie kunnen betekenen? Wilt u weten hoe de inzet van innovatieve ICT-oplossingen de zelfredzaamheid van ouderen kan ondersteunen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om zo te inventariseren wat de mogelijkheden zijn (073) 681 81 00

 

Quinfox faciliteert online werkplekken in de zorg, waar zorgapplicaties, informatie en samenwerking bij elkaar worden gebracht die zijn afgestemd op de werkinhoud, plaats en taak van de individuele werknemer (zorgpersona’s). De productiviteit van werknemers worden efficiënter en de wendbaarheid van zorgorganisaties neemt hierdoor toe.