Uw ICT naar een hoger niveau

ICT optimalisatie is een gestructureerd proces dat u inzicht geeft in de volwassenheid en passendheid van uw ICT.
In welke mate zijn uw gebruikers tevreden met hun gebruiksomgeving? Waar liggen uw grootste investeringen? Wat zijn uw bedrijfsdoelen en welke investeringen zijn er nodig om hier optimaal aan bij te dragen? Welke stappen moet uw bedrijf zetten om uw ICT omgeving naar een hoger niveau te brengen.
De antwoorden op deze vragen zijn leidend om uw ICT te optimaliseren.

Weten hoe wij uw ICT optimaliseren?

Dagelijks gebruiken miljoenen bedrijven ICT voor het doen van transacties, het communiceren met klanten & samenwerkingspartners, het delen van informatie en voor het volgen van marktontwikkelingen. Uw doelgroep verwacht dat uw bedrijf ook digitale diensten en klantcontact biedt. Het is onze taak om uw ICT te optimaliseren.
Uw winst:

IT-beheerders ontlasten van operationele taken

Veiligheid en beschikbaarheid van data kunnen waarborgen

Lagere TCO en kosten per gebruiker. Betalen naar gebruik

CIO in de regierol met tools om te sturen

Medewerkers beschikken over beveiligde verbindingen

Data en applicaties zijn online beschikbaar op desktops, tablets en smartphones

Instellingen en rechten worden centraal beheerd

Betalen naar gebruik en de flexibiliteit om dit per maand aan te passen

Professionele eerste en tweedelijnsondersteuning

24/7 Self Service Portal.

Meer weten over
onze optimalisatie aanpak?

Ja, ik wil graag meer informatie

Roadmap naar uw optimale ICT

Tijdens onze optimalisatie gesprekken wordt gekeken hoe uw ICT bijdraagt aan bedrijfstoepassingen, aan de productiviteit en aan uw organisatie. Op basis hiervan wordt een roadmap ontwikkelt, deze helpt u optimalisatie initiatieven te definiëren en te implementeren. Naast het verbeteren van de gebruikerservaring en de productiviteit van uw werknemers, reduceert u hiermee ook de kosten en vermindert u de risico’s.
‘’Weten waar uw bedrijf vandaag staat, waar de pijnpunten liggen, waar u naartoe wil en wat daarvoor nodig is? Het antwoord op deze vragen is van strategisch belang voor uw organisatie en koppelt uw ICT-omgeving met uw bedrijfsdoelstellingen”