Privacy bij Uw Online Werkplek

In de contacten met onze klanten valt regelmatig het woord privacy. Logisch, omdat internet en privacy veel met elkaar te maken hebben. Als een klant een website bezoekt of een e-mail verstuurt, ‘vervoeren’ wij informatie die zeer vertrouwelijk kan zijn. Privacybescherming staat voor kwaliteit. Wij vinden dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en wij garanderen u dat via de Algemene Voorwaarden. Quinfox, Uw Online Werkplek stelt de gegevens van klanten niet ter beschikking aan derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Uw persoonsgegevens

Natuurlijk wilt u weten hoe Quinfox, Uw Online Werkplek met uw persoonlijke gegevens omgaat. Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun geslacht, beroep of geboortedatum, maar registreren uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Uw activiteiten op Uw Online Werkplek

Quinfox, Uw Online Werkplek stelt geen profielen samen van klanten op grond van het gebruik van Uw Online Werkplek. Dat geldt ook voor individuele verrichtingen op het internet. Quinfox, Uw Online Werkplek houdt het surfgedrag van klanten niet bij. Wij bewaren en en analyseren niet welke websites klanten bekijken, hoe lang ze dat doen of hoe vaak ze er terugkeren. Quinfox, Uw Online Werkplek neemt op geen enkele wijze kennis van de inhoud van e-mail, applicaties en overige data die wij voor onze klanten hosten. Wel maken wij dagelijks een back-up van alle bestanden en e-mail, om in het geval van verlies van data of een storing, deze terug te kunnen plaatsen.

Alles wat u doet op internet kan worden vastgelegd door derden. Hierop heeft Quinfox, Uw Online Werkplek in het geheel geen invloed. Een e-mail die u verstuurt kan door de ontvanger worden bewaard, uw surfgedrag kan door eigenaren van websites worden bewaard en geanalyseerd.

Wat Quinfox, Uw Online Werkplek wel bijhoudt

Wij bewaren technische logfiles. Deze gegevens hebben wij nodig voor de interne bedrijfsvoering. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Quinfox, Uw Online Werkplek is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht?

Suggesties?

Quinfox, Uw Online Werkplek hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, onderstaand telefoonnummer of e-mail.

Quinfox, Uw Online Werkplek
Postbus 1040
5200 BA ‘s-Hertogenbosch
Tel. (073) 681 81 00
E-mail: info@quinfox.com