Website disclaimer

Hoewel deze website met de uiterste zorg is opgesteld, is het mogelijk dat de informatie, diensten en producten op deze website fouten bevatten. Quinfox kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele consequenties voortkomend uit het gebruik van deze website. Quinfox ziet derhalve af van enige aansprakelijkheid binnen de perken van de Nederlandse wet.

Eventueel door zoekmachines of links geassocieerde sites vallen ook buiten de verantwoordelijkheid van Quinfox.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Quinfox, Uw Online Werkplek
Postbus 1040
5200 BA ’s Hertogenbosch
Tel. (073) 681 81 00
E-mail: info@quinfox.com